Hovedside -> Om -> Kurs og kompetanse

Marena Hotell

Marena Hotell

Sagafjord Hotell

Sagafjord Hotell

Kurs og kompetanse

Kurs og seminarer:

  • «Partnerskap for helseinnovasjon» Konferanse 21.okt. 2009
    Arr. Av NHO og Norsk Form, Deltatt som representant for NIL
  • «Morgendagens eldre -morgendagens samfunn –
    En tverrfaglig utfordring», Seminar 2009.
    GERIA Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri
  • «Universell utforming Omsorgsboliger». Kurs nr. 2420-928, 2009
    Deltatt i programkomiteen for seminaret som representant for NIL
    Arrangert av: NAL Akademiet og NIL
  • Grunnkurs i Archicad, Arktis 2007
  • Kurs i Moderne Arkitekturteori i regi av NIL 2006
  • «Lys- Farger – Design og Belysning i skolen» kurs Lyskultur 2005
  • Grunnkurs i belysning, Lyskultur 2003
  • «Nordlys seminar», kurs Lyskultur 2002
  • «Lys og Helse» + «Lysløsninger for butikk og utstilling», kurs 1996
  • Kurs i Støy- og lydteknologi, Statens Teknologiske Institutt Bergen1973
  • Kurs i gruppepsykologi ved Universitetet i Bergen 1969

Verv og aktiviteter

  • Medlem av tverrfaglignettverk «Helse- og omgivelser- arkitektur og design for livskvalitet og helse». Forslag til en modell for utvikling av omsorgstilbud til morgendagens eldre, Norsk Form 2009
  • Representant for NIL ved innspillmøte i Drammen vedrørende ny Stortingsmelding om Bolig- og bygningspolitikk, 2009
  • Styret i Oslogruppen NIL, 2006 – 2010
  • President i Vestheim Rotaryklubb, 2012 – 2013
  • Styremedlem i Frogner Svømmeklubb

Utdannelse:

  • Eksamen ved Bergens Kunsthåndverksskole i 1970
  • Et semester med Arkitektur – teori og historie ved Oslo Arkitekthøyskole under ledelse av Christian Nordberg-Schulz.1981.
  • Utdannelse som belysningskonsulent etter kurs i regi av Lyskultur.
  • Kurs i Moderne Arkitektur Teori, NIL 2006
  • Grunnkurs i Archicad, Arktis 2007

Erfaring:

  • Ansatt hos Aall & Løkeland arkitektkontor AS 1970 – 1974.
    Ansvar: Prosjektering av innredning til krematorium, sykehjem, Aldersboliger og barnehaver.
  • Ansatt hos Narvesen As 1975 – 1979 ( som byggherrens representant).
    Ansvar: Prosjektering av butikker og spisesteder.
  • Ansatt hos A K S Innredning AS (Totalleverandør) 1982 – 1994
    Ansvar: Utvikling og levering av komplette spise- og drikkesteder. Oppfølging av bestillinger, håndverkere og leveranser.
  • Egen praksis fra 1994 – se eksempler under prosjekter.