Hovedside -> Tjenester -> Arealdisponering og prosjektanalyse

Hafjell Hotell Øyer, Oversiktsplan

Hafjell Hotell Øyer, Oversiktsplan

Arealdisponering og prosjektanalyse

For nybygg vil det kunne være behov for en analyse av forprosjektet og en kvalitetssikring av gode arbeidsplasser og gjestearealer. Dette gjøres gjerne i samarbeid med arkitekt, byggherre og konsulenter (f.eks. for kjøkken).

For eksisterende bygg kan det være behov for hjelp til å vurdere hvor brukbare nye lokaler i en eksisterende bedrift vil være, og en gjennomgang av byggets muligheter kunne gi grunnlag for å få en effektiv ombygging.