Hovedside -> Tjenester -> Prosjektledelse for Interiørarbeider

Prosjektledelse for Interiørarbeider

Sette opp budsjett ut fra et forprosjekt.

Delta i prosjekterings- og byggemøter for å ivareta interessene til byggherre og til brukere, samt koordinere de tekniske fag med interiørarbeidene.

Følge opp arbeidene på byggeplassen.